BREMNESGRUPPEN SKAPER LIV PÅ KYSTEN

Bremnesgruppen opererer innenfor forretningsområdene havbrukstjenester, fiskeindustri, eiendomsutvikling og investeringer. Vi har aktiviteter på Frøya, Hitra, Snillfjord og Trondheim. Hovedbase er på Hitra med avdelingskontor i Trondheim. Vi driver med utstrakt FoU-virksomhet for å utvikle framtidens løsninger.