Våre forretningsområder

Havbruk
Lerow AS ble etablert i 2006 og har base på Dolmøy. Selskapet leverer tjenester til oppdrettsselskaper i Norge. Våre kunder er små og store oppdrettsfirmaer. Lerow har 10 servicefartøy utstyrt med undervannsroboter (ROV), vaskesystem for oppdrettsmerder og avslusningssystem. Selskapet har 70 ansatte og har i de siste 3 år vært en Gaselle bedrift.

Fiskeindustri
Alle våre produkter innenfor forretningsområde fiskeindustri profileres under varemerket Dolmøy House of Seafood. Tradisjonelt har Dolmøy Seafood AS arbeidet med hvitfisk og skalldyr, og HitraLaks AS har arbeidet med foredling av lakseprodukter. For å ta ut stordriftsfordeler utnytter vi kapasiteten i begge bedrifter, både på Kjerringvåg og på Barman, til å produsere sjømat av beste kvalitet.

Eiendom
Vår eiendomsutviklingssatsning startet på Kjerringvåg der vi kjøpte opp et større industriområde med kaianlegg. Videre ble Rabben Brygger kjøpt og så kom Rabben Marina AS, Rabben Restaurant AS, HDR AS osv. Prosjekter ble utviklet og Rabben Panorama og Rabben Sjøside er nå mer eller mindre klart for utbygging. Vi har selskapene Ideal Bygg Group AS og Excavator AS som tar seg av bygg- og anleggsvirksomheten.

Invest
THM Invest AS er vårt investeringsselskap. Vi investerer i sjøbaserte virksomheter eller virksomheter som har en tilknytning til sjøen. Vi har sterk tro på framtiden for norsk sjømatindustri. Er ideer en del av vår blåe tråd vil vi kunne vurdere å investere i et selskap.

Ressurspool
BG Ressurs AS tilbyr bemanning og utstyr til selskaper i Bremnesgruppen og til eksterne kunder. Vi leverer høyt kvalifisert bemanning med erfaringskompetanse innenfor de fleste fagfelt. Selskapet leverer tjenester til privat og offentlig sektor.

FoU
Selskaper i Bremnesgruppen driver med utstrakt FoU-arbeide for å utvikle framtidens løsninger innenfor våre forretningsområder. Vi samarbeider tett med forskningsmiljøer som SINTEF og NTNU. Blant annet er Lerow AS med i SFI Exposed som bedriftspartner. Videre har Lerow søkt om 8 utviklingskonsesjoner for å teste ut vårt konsept MARKOB messingnett not med fartøybasert servicesystem.