Våre selskaper er organisert under HIB Holding AS og Bremnesgruppen AS, som er et management selskap som skal bidra til lønnsomhet og økt konkurransekraft i alle selskaper i gruppen. Vår selskapsportefølje er omfattende og består av selskaper med 2 til 70 ansatte. Innenfor forretningsområde havbrukstjenester er det Lerow AS som er vårt flaggskip. Lerow er 10 år i 2016 og har i de siste 3 årene vært en Gaselle bedrift. Lerow har en flåte på 10 fartøy, utstyrt med undervannsroboter (ROV), vaskeutstyr for rengjøring av oppdrettsanlegg samt avlusningssystem.
Alle produkter innenfor forretningsområde fiskeindustri profileres under varemerket Dolmøy House of Seafood. Vi driver fiskemottak på Dolmøy og har god tilgang på ferske råvarer. Fiskemottaket tar i mot alt hva havet kan tilby, alt etter sesong. Vi driver med foredling av hvitfisk og produksjon av sjømatprodukter av hvitfisk. Vi driver også med produksjon av lakseprodukter. I 2015 vant vi NM sølv i varmrøkt laks. Vi har fabrikk på Dolmøy og på Barman, begge på Hitra. Vårt fabrikkutsalg er på Barman.
Innenfor forretningsområde eiendomsutvikling, som er vårt hurtigst voksende forretningsområde, kan vi vise til mange prosjekter. Vårt største prosjekt per tiden er Rabben Marina, som består av marina regulert for 250 småbåter, Rabben brygger, Rabben Restaurant og glass dom. Vår ide er å utvikle Rabben til det maritime senter på Frøya. Vi er nå i fase 1, av 4 faser, iht utvikling av dette område.

Vi kjøper tomter i nær tilknytning til Rabben Marina for å bygge leiligheter i lavblokker, terrasseleiligheter, rekkehus og eneboliger. Våre boligprosjekter på Rabben har arbeidstittel Rabben Panorama og Rabben Sjøside. Vi har også en større tomt på Nordskaget som vi skal utvikle til boligformål.

På Dolmøy har vi et industriområde som vi utvikler til egne virksomheter. For i sikre kapasitet iht utvikling av våre anlegg og tomter har vi egne selskaper innenfor bygg- og anleggsvirksomhet.

Vårt investeringsselskap investerer i framtidsrettede sjøbaserte virksomheter.

Vår bemanningspool leverer personell og utstyr til selskaper i gruppen og til eksterne kunder.
Havbrukstjenester
Lerow AS – fartøybasert service og inspeksjon på oppdrettsanlegg, fartøybasert lusebehandling med SkaMik – Gasellebedrift over flere år – base på Dolmøy, Hitra
Fiskeindustri
Dolmøy Seafood AS – fiskemottak og foredling av hvitfisk – fabrikk Dolmøy, Hitra
Hitra Laks AS – foredling av lakseprodukter – fabrikk og fabrikkutsalg Barman, Hitra
Eiendom, bygg og anlegg
Rabben Marina AS – marina, restaurant og brygger – Rabben, Frøya
HDR AS – utbyggingsfelt for boliger – Rabben, Frøya
Ideal Bygg Group AS – snekkerfirma – base på Frøya
Excavator AS – anleggsmaskinfirma – base på Frøya
Investeringer
THM Invest AS – investeringsselskap